𝐖𝐄𝐄𝐊𝐄𝐍𝐃 𝐕𝐈𝐁𝐄𝐒 𝐱 𝐃𝐉 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐃𝐘 - Sky 36

𝐖𝐄𝐄𝐊𝐄𝐍𝐃 𝐕𝐈𝐁𝐄𝐒 𝐱 𝐃𝐉 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐃𝐘

Thứ bảy, 13/06/2020

6:00 pm - 2:00 am

𝐖𝐄𝐄𝐊𝐄𝐍𝐃 𝐕𝐈𝐁𝐄𝐒 𝐱 𝐃𝐉 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐃𝐘 𝐒𝐀𝐓𝐔𝐑𝐃𝐀𝐘 𝟏𝟑.𝟎𝟔 * 𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘸 Bữa tiệc âm nhạc với không khí #𝗧𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹 mát mẻ trên 𝐑𝐨𝐨𝐟𝐭𝐨𝐩𝐁𝐚𝐫 𝐒𝐊𝐘𝟑𝟔 sẽ là nơi gặp gỡ của những người bạn thân, cùng nhau thưởng thức những ly Champagne hoặc Cocktail và một ít Cheese . Hãy khuấy động không khí cuối tuần của bạn tại Party #WeekendVibes với Mixset siêu đỉnh - Quaratine MINIMIX từ khách mời đặc biệt 𝐃𝐉 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐃𝐘. Special Performance : Foxy Pole Dance - Flair Bartender - Sexy Angles Show Đặt bàn ngay cùng nhóm bạn để Enjoy Weekend Vibes tại 𝐒𝐊𝐘𝟑𝟔 nhé !!! ----------------------------------------- 𝐖𝐄𝐄𝐊𝐄𝐍𝐃 𝐕𝐈𝐁𝐄𝐒 𝐱 𝐃𝐉 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐃𝐘 𝐒𝐀𝐓𝐔𝐑𝐃𝐀𝐘 𝟏𝟑.𝟎𝟔 Tomorrow’s music party with concept #𝗧𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹 will be so Cool on 𝐑𝐨𝐨𝐟𝐭𝐨𝐩𝐁𝐚𝐫 𝐒𝐊𝐘𝟑𝟔. This is best chance for your meetings with close friend, enjoy sweet Cocktail or Champagne together. Let’s make your Weekend more noisy and vibes by Hot Mixset – Quaratine Minimix from special guest 𝐃𝐉 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐃𝐘 Special Performance : Foxy Pole Dance - Flair Bartender - Sexy Angles Show Book now a table for your group, enjoy Weekend Vibes at 𝐒𝐊𝐘𝟑𝟔 !!! ☎️ 0901.151.536 📍 36 Bach Dang Str, Hai Chau District, Da Nang #Sky36 #Weekendvibes #DJKinglady #RooftopBar #NightLife #Sexyshow #FlairBartender

Chia sẻ sự kiện
Xem tất cả sự kiện

Đặt bàn