𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐑𝐄𝐎𝐏𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆 | 𝐒𝐊𝐘𝟑𝟔 𝐱 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐂𝐈𝐓𝐘 | 𝐃𝐀𝐘 𝟐 - Sky 36

𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐑𝐄𝐎𝐏𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆 | 𝐒𝐊𝐘𝟑𝟔 𝐱 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐂𝐈𝐓𝐘 | 𝐃𝐀𝐘 𝟐

Thứ sáu, 26/06/2020

6:00 pm - 2:00 am

𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐮𝐩 : 𝔻𝕁 𝕄𝕚𝕟𝕙 𝕋𝕣𝕚 𝐱 𝔻𝕁 𝔸𝕝𝕖𝕩𝕒𝕕𝕣𝕒 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞: - Foxy Pole Dance - Violin & Saxophone EDM - Sky36's Angels Show - Sexy Dance P/s: Tối nay các bạn có muốn nghe IDOL MINH TRÍ LIVE 1 set HIPHOP " Nhấc mông lên mà làm " không nhỉ ☎ Hotline: 0901 151 536 🌎Booking Online : www.sky36.vn 📍 36 Bạch Đằng, Đà Nẵng (Tầng 36 Khách sạn Novotel)

Chia sẻ sự kiện
Xem tất cả sự kiện

Đặt bàn