COUNTDOWN PARTY 2020 – MAI TIEN DUNG – DJ OXY

세 번째, 31/12/2019

9:00 오후 - 2:00 오전

🎇ĐÓN 𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝐃𝐎𝐖𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 𝟐𝟎𝟐𝟎 TẠI 𝐒𝐊𝐘𝐁𝐀𝐑 CAO NHẤT VIỆT NAM🎇 *𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘸 🔸Sự kiện "𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫" sẽ là lời chào năm mới từ 𝐒𝐊𝐘𝟑𝟔 – hứa hẹn cực kì hoành tráng và sôi động cùng âm thanh và ánh sáng độc đáo sẽ mang đến cho các bạn những cảm xúc tuyệt vời trong khoảnh khăc đếm ngược chào đón năm mới 2020 ! 🔸Đặc biệt với sự xuất hiện của ca sỹ khách mời từ 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 – 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐃𝐮̃𝐧𝐠, DJ Sexy nhất Việt Nam 𝐃𝐉 𝐎𝐗𝐘 trong sự kiện lần này. Bầu không khí sẽ còn được thổi tung hơn với các phần biểu diễn - 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐁𝐢𝐤𝐢𝐧𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐰 - 𝐅𝐢𝐫𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 / 𝐒𝐞𝐱𝐲 𝐏𝐨𝐥𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞. - 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞. • Giá vé: 500.000VNĐ (Miễn phí vé cho khách đặt bàn trước 30.12.2019) 🔸Nhanh tay đặt bàn trước để tham gia sự kiện “𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟎” và tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới cùng những người bạn và gia đình trên đỉnh thành phố nhé ! • 𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑦 2019: https://bit.ly/38CPyqH 📞Hotline booking: 0935.046.488 - 0901.151.536 📩Mail booking: Info@sky36.vn ------------------------------------------------------------------------------ 🎇𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝐃𝐎𝐖𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐄𝐒𝐓 𝐁𝐀𝐑 𝐈𝐍 𝐕𝐈𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐌 🎇 🔸Event "𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫" is pleasure from SKY36 to welcome New Year 2020 - "Monumental - Noisy" with sound and light at 𝐒𝐊𝐘𝟑𝟔 would bring to you great emotions in the moments of Countdown to New Year 2020 ! 🔸Special guest from 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 – Singer 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐢𝐞𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠, 𝐒𝐞𝐱𝐲 𝐃𝐉 𝐎𝐗𝐘 and professional dance team, all in this event To kick off the party night by performances: - 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐁𝐢𝐤𝐢𝐧𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐰 - 𝐅𝐢𝐫𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 / 𝐒𝐞𝐱𝐲 𝐏𝐨𝐥𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞. - 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞. • Ticket Entrance: 500.000 VND (Free Ticket for booking by 30 December 2019) 🔸Quickly make reservation to join event “𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟎” and enjoy the moments of welcoming New Year 2020 with friends and family on top of the city ! • 𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑦 2019: https://bit.ly/38CPyqH 📞Hotline booking: (+84) 935.046.488 - (+84) 901.151.536 📩Mail booking: Info@sky36.vn #Newyear #Countdown #MaiTienDung #DjOxy #Sexydance #Nightlife #Nightclub #Danang #Fireworks #Sky36 #Skybar

이벤트 공유
모든 이벤트보기

지금 예약